“จงเอาเฉพาะส่วนที่ถูกเเละทิ้งส่วนที่เท็จจากพวกบิดอะฮฺ..” !?

118

“จงเอาเฉพาะส่วนที่ถูกเเละทิ้งส่วนที่เท็จจากพวกบิดอะฮฺ..” !?

“จงเอาเฉพาะส่วนที่ถูกเเละทิ้งส่วนที่เท็จจากพวกบิดอะฮฺ..” !?
ชัยคฺ คอลิด บิน เฎาะหฺวียฺ อัซซอฟิรีย์ หะฟิซอฮุลลอฮฺ
แปลและเรียบเรียงโดย ซาการียา เเกปัน

ตอบโต้ข้อคลุมเครือที่ว่า (จงเอาแค่ของถูกไปส่วนความเท็จจากทัศนะและหนังสือต่างๆของพวกบิดอะฮฺ)ก็ทิ้งไปเสีย.

เช่นกันสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้ประสบกับความสำเร็จปลอดภัยจากฟิตัน(ความวุ่นวายต่างๆ) ก็คือการออกห่างจากพวกอารมณ์นิยม และการระวังและการเตือนให้ระวังภัยของพวกเขา นี้คือสิ่งที่บรรดานักปราชญ์ได้ถือว่าเป็นรากฐานของชาวสะละฟี่(ผู้เจริญรอยตามชาวสลัฟ).
รากฐานนี้มีหลักฐานที่มาจากอัลกุรอาน และซุนนะหฺ และแนวทางของชาวสลัฟที่ดีงาม จากบรรดาศอฮาบะฮฺและตะบีอีน และปราชญ์ทั้งหลาย

ตลอดจนเป็นมติเอกฉันท์(อิจมาอ)ของบรรดาผู้รู้ไม่ให้คบค้าสมาคมต่อพวกบิดอะฮฺและให้ออกห่าง ห่างไกลจากพวกเขา โดยมีปราชญ์หลายท่านได้รายงานถ่ายทอดอิจมาอดังกล่าว โดยที่พวกเขามีมติเอกฉันท์ให้ออกห่างจากพวกบิดอะฮฺ และไม่ให้อ่าน ไม่ให้มองดูในหนังสือของพวกเขา เว้นแต่ผู้ที่จะต้องการตอบโต้พวกเขาเท่านั้น โดยปกติแล้ว แน่นอนอย่างยิ่งที่ผู้คนเขาจะอ่านและเขาจะฟังจากบรรดาผู้มีความรู้ที่แท้จริง และเขาออกห่างจากพวกอารมณ์นิยม เขาฟังชาวซุนนะหฺ และออกห่างจากพวกบิดอะฮฺ และเราจะไม่พูดเสมือนดังที่พวกเขาพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้ นี่คือกฎที่ฎ่อลาละฮ์(หลงผิด) บิดอะฮ์(อุตริไม่เข้าท่า) ก็คือกฎที่พวกเขาอ้างกัน- เวลาอ่านหนังสือพวกบิดอะฮ์-(ก็จงเลือกเอาความถูกต้องไปส่วนที่ป็นความไม่ถูกต้องก็ทิ้งไปเสีย)
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า แท้จริงพวกเรานั้นถูกใช้ให้ยึดมั่นในสัจธรรมและละทิ้งความเท็จอยู่แล้ว แต่ว่าพวกเราไม่ได้ถูกบัญชาใช้ให้ไปค้นคว้าหาสัจธรมจากพวกบิดอะฮฺและพวกอารมณ์นิยมแต่อย่างใด พวกเราจะยึดเอาสัจธรรมจากแหล่งที่ใสบริสุทธิ์ และจากสถานที่ซึ่งไม่มีความคลุมเครือและไม่มีสิ่งที่เป็นอุตริกรรมใดๆทั้งสิ้น.

  • ตรวจทานและแก้ไขโดย คอลิด ปานตระกูล