“เงื่อนไขต่างๆของละหมาด”มัสยิดอั้ลฮุดา เตาถ่าน สัตหีบ 16/2/61

154