“ปล่อยให้ผิดหรือคิดจะแก้ไข”อ.อิสฮาก พงษ์มณี 17/2/61

92