“เจ็ดหมื่นคนเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนคือใคร?” 24/2/61

170