การซื้อขายตามบัญญัติอิสลาม ตอนที่ 1 (พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย)

190

เอกสารประกอบการบรรยาย

https://drive.google.com/open?id=1mv7zgg9h0lchggO_7XAk9hVQE-eq7cq9