“สิ่งที่เป็นฟัรดูในการอาบน้ำละหมาด” อ.อัฟฏ็อลลุดดีน บินกอเซ็ม

162