“อัลฮิบะฮฺ(การให้)” อ.อัฟฎ็อลลุดดีน บินกอเซ็ม

157