บิดอะห์เดือนร่อญับ [คุตบะห์วันศุกร์] อ. ดาวูด รอมาน

166