“กฏการกำหนดของอัลลอฮฺ(الا يمان بالقدر)” (มีเอกสารประกอบการบรรยาย)

158

เอกสารประกอบการบรรยาย

https://drive.google.com/file/d/1e5lByypbP48sJenWiz5mPuecbb8v4rnW/view