“สิ่งที่เป็นวายิบและ สุนัต ในละหมาด” อ.อิสฮาก พงษ์มณี

364