อธิบายหะดิษ การซื้อขายที่ต้องห้ามสองประการ (อ.อิสหาก พงษ์มณี)

185