ข้อตัดสินของการกล่าวคำว่า “รอมฏอนกะรีม”

469

ข้อตัดสินของการกล่าวคำว่า “รอมฏอนกะรีม”
(เดือนร่อมะฎอนอันทรงเกียรติ)

คำถาม :
การกล่าวคำว่า ร่อมะฎอนกะรีมนั้น(มีข้อตัดสินว่าอย่างไร?) เพราะอัลลอฮฺมิใช่หรือ ที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงเกียรติ(กะรีม)?

คำตอบ :
การกล่าวคำว่า รอมฎอนกะรีมนั้นไม่มีรากฐานหรือที่มา(จากบทบัญญัติอิสลาม) ส่วนการกล่าวคำว่ารอมฎอน ชะรีฟ(รอมฎอนอันมีเกียรติ) รอมฎอนมุบาร็อก(รอมฎอนอันจำเริญ) รอมฎอนอะซีม(รอมฎอนอันยิ่งใหญ่) การใช้คุณลักษณะดังกล่าวนี้ล้วนแต่มีแหล่งอ้างอิงมาจากหะดีษของท่านนบีทั้งสิ้น (ดังนั้น)การกล่าวคำว่าอะซีม, มุบาร็อก, ชะรีฟ จึงถือว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ส่วนการกล่าวคำว่ากะรีม ผมไม่รู้ถึงรากฐานและแหล่งที่มาของการใช้คำนี้

ตอบโดย ชัยคศอและห์ บินเฟาซาน อัลเฟาซาน
แปล : อาจารย์ยะหยา หัสกานบัญชา