(ชุดบรรยาย) “อัลกุรอานกับเดือนรอมฎอน” พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

146

ไฟล์เอกสาร : https://drive.google.com/file/d/1FLEGjb3Vkh064Kx_GDU-Lyf0vAB0hz7m/view?usp=sharing

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 ตอนที่3

ตอนที่4

ตอนที่5

ตอนที่6

ตอนที่ 7

ตอนที่8