อิควานฯ ในซาอุฯ (ตอนที่ห้า…..)

121
อิควานฯ ในซาอุฯ (ตอนที่ห้า…..)
*********************************
มันนาอ์ อัลก๊อฏฏอน (مناع القطان)

ดร. ยูสุฟ อัลก๊อรฎอวี่กล่าวไว้ว่า
مناع القطان:
وكان من الإخوان الذين وصلوا إلى المملكة مبكرين: عدد ممن يعملون في سلك التدريس، على رأسهم: الأخ العالِم الأزهري المتمكن الشيخ مناع خليل القطان

#มันนาอ์ อัลก๊อฏฏอน

และส่วนหนึ่งจากบรรดา(สมาชิกขบวนการ)อิควานฯ รุ่นแรกๆ ที่เข้าไป(ทำงาน)ใน “มัมละกะห์-ซาอุฯ” คือจากจำนวนคนที่ทำงานในด้านการศึกษาในระดับแนวหน้านั้น คือสหายนักวิชาการอัซฮัรผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งคือ เชค “มันนาอ์ อัลก๊อฏฏอน” (1)

เรื่องการจะยืนยันว่าบุคคลท่านนี้สังกัดขบวนการหรือไม่ คงไม่มีหลักฐานใดดีเกินกว่าพยานที่เป็นอิควานตัวเป็นๆ นะครับ

เขาเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการอิควานฯ ตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษา เคยร่วมรบในปาเลสไตน์ในปี ค.ศ 1948 มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับซัยยิด ซาบิก(เจ้าของฟิกฮุซซุนนะห์)และเป็นสหายสนิทของมุฮัมหมัด อัลฆ่อซาลี

ต่อมามันนาอ์ อัลก๊อฏฏอน ได้สัญชาติซาอุฯ และทำงานในด้านการศึกษาของซาอุฯ ไม่ต่ำกว่า 40 ปี มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นชาวซาอุฯ มากมาย

ได้รับตำแหน่งอธิการบดีสถาบันตุลาการชั้นสูง เป็นอาจารย์และคณะกรรมสอบวิทยานิพนระดับปริญญาโทรและเอกหลายๆ มหาวิทยาลัยของซาอุฯ เช่น มหาวิทยาลัยอิหม่ามฯ มหาวิทยาลัยอัลอิสลามียะห์แห่งอัลมะดีนะห์อัลมุเนาวะเราะห์

เข้ารวมการะประชุมระดับภูมิภาคและระดับโลกที่จัดขึ้นโดยองค์การณ์อัรรอบิดเฏาะห์ (ถูกก่อตั้งมาจากแนวคิดของอิควานฯ ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในบทก่อนๆ) ร่วมประชุมใน “มุอ์ตะมัร อัลอิสลามี” ที่จัดขึ้นในการาจี(ปากิสตาน),ในแบกแดด(อีรัค),และที่ถูกจัดขึ้นในอีกหลายๆ แห่ง

ปั้นปลายของชีวิตเขาป่วยเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตลงในประเทศซาอุดิอาราเบียเมื่อวันที่ 19 มิถุนยน ปีค.ศ 1999 (2)

นอกเหนือจากมันนาอ์ อัลก๊อฏฏอนแล้ว ยังมีสมาชิกขบวนการอิควานฯ จากอีหลายประเทศ ที่เข้าไปสอนและมีบทบาทต่อวงการการศึกษาของประเทศซาอุฯ เช่น

1) ฮุเซน กะมาลุดดีน อัลฮุซัยนี่
2) ดร. อับดุรเราะห์มาน อับัร
3) มุฮัมหมัด ฮิลาล
4) ลาชีน อบูชินับ
5) ฟัตฮี่ อะห์หมัด ฮะซัน อัลคูลี่
6) มุฮัมหมัด มุฮัมหมัด อัรรอวี
7) มุฮัมหมัด เราะอ์ฟัต สะอี๊ด
8)อับดุลมั๊วห์ซิน ชัรบี่
9) มุฮัมหมัด มะห์มู๊ด เซาวาฟ
10) อัลดุลลอฮ์ นาเซี๊ยะห์ อุลวาน
11) มุฮัหมัด อามีน อัลมัสรี่
12) สะอี๊ด ฮะวา
13) อัลดุลลอฮ์ อัซซาม
14) มุฮัมหมัด อับดุลฮะมี๊ด อะหมัด
15) มุฮัมหมัด ฆ่อซาลี สะกอ
16) อับดุลฟะตาห์ อบู ฆ๊อดดะห์
17) ซัยยิด อัซซาบิก
18) มุฮัหมัด กุฏุบ และคนอื่นๆ อีกมากมาย (3)

นั้นคือความเป็นมาอันยาวนานของประวัติขบวนการอิควานฯ ในซาอุฯ หากพิจารณาตามนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิทธิพลแนวคิดแบบอิควานหยั่งรากฟังลึกแค่ไหนต่อคนซาอุฯ ในยุกต่อๆ มา

ดังนั้นเราจึงเห็นอยู่บ่อยๆ ที่มีคนมักนำอ้างเสมอๆ ว่ามีนักวิชาการซาอุฯ ร่วมลงนามสนับสนุนหรือคัดค้านประเทศหนึ่งประเทศใดหรือขบวนการต่อต้านรัฐหนึ่งรัฐใด ซึ่งหากทราบที่ไปที่มาแล้วก็จะร้องอ้อว่าอันว่านักวิชาการซาอุฯเหล่านั้นก็หาใช่ใครอื่น ที่แท้ก็คือแนวร่วมอิควานฯ นั่นเอง

อิควานฯในซาอุฯ มิอาจตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการได้ เหมือนอย่างในประเทศอาหรับหลายๆ ประเทศ เพราะรัฐลบาลซาอุฯ ไม่ยินยอมให้จัดตั้ง สิ่งนี้ทุกฝ่ายทราบดี ดังนั้นลักษณะการทำงานจึงเป็นปัจเจกชนและมีการประสานกันแบบลับๆ เราจะไม่พบว่าคนซาอุฯเอง ออกมาประกาศตนว่าสังกัดในขบวนการนี้อย่างชัดเจน แต่เราจะเห็นจากบทบาทและท่าทีในการปกป้อง เข้าข้าง หรือโน้มเอียงไปทางแนวคิดแบบอิควาฯ หากมีการวิพากษ์วิจารณ์ “ซัยยิด กุฏฏุบ” หรือ มีการกล่าวถึง “ฮะซัน บันนา” ในทางลบ เราก็จะพบว่ามีนักวิชาการจำนวนไม่น้อยเลย ออกมาตอบโต้ แก้ต่าง หรือเข้าข้างกัน

นักวิชาการซาอุฯ ที่มีชื่อเสียงหลายคนถูกครหาว่าเป็นแนวร่วมอิควานฯ ซึ่งจะนำเสนอบางคนบางท่านไว้เป็นกรณีตัวอย่างในตอนต่อๆ ไป

ท่านผู้อ่านอย่าได้เข้าใจผิดนะครับว่าผมเองเป็นผู้กล่าวหา ผู้กล่าวหาบุคคลเหล่านั้นก็คือปราชญ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกกล่าวหาเช่นกันว่าเป็นพวก “ญามียะห์” หรือไม่ก็ “มัดค่อลียะห์” โปรดติดตามครับ

#อ้างอิง

(1) https://www.al-qaradawi.net/node/4498
(2) https://ar.wikipedia.org/…/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%…
(3) http://hamoor2000.blogspot.com/2018/02/blog-post_6.html