อิควานฯ ในซาอุฯ (ตอนที่เก้า………)

98
อิควานฯ ในซาอุฯ (ตอนที่เก้า………)
*************************************

ทำความเข้าใจเล็กๆ น้อยๆ
——————————

#ประการที่หนึ่ง การที่เรากล่าวว่าคนโน้นคนนี้เป็นอิควานฯ คำพูดนี้กินความทั้งสองนัยยะคือ

1) เป็นสมาชิกองค์กรจัดตั้งของขบวนการอิควานฯ ชัดเจน

2) มีแนวคิดความเชื่อแบบอิควาน ส่วนว่าจะมีความเป็นสมาชิกภาพด้วยหรือไม่ สิ่งนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องหาหลักฐานพิสูจน์กัน

ทั้งนี้เพราะกลุ่มขบวนการอิควานฯ มีองกรจัดตั้งแน่นอนชัดเจน ในแต่ละภูมิภาคจะมีผู้ชี้นำเรียกว่า “มุรชิด” ส่วนในประเทศที่ไม่อนุญาตให้มีสำนักงานและองค์กรจัดตั้ง กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะสลายกลายเป็นนักวิชาการ นักทำงาน แทรกอยู่ในองค์กรหลักที่ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศนั้นๆ

#ประการที่สอง สมาชิกของขบวนการเคลื่อนไหวแบบอิควานฯ อาจจะมาจากคนหลายๆ แนวคิดความเชื่อ แต่ล้วนมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นเราจึงพบว่าผู้นิยม สนับสนุน หรือโน้มเอียงไปทางแนวคิดแบบอิควานฯ ในประเทศซาอุฯ ก็มีแนวคิดทางการเมืองไม่แตกต่างจากองค์กรแม่ เพียงพวกเขามีความแตกต่างจากสมาชิกอิควานฯในประเทศอื่นๆ เรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์แบบที่เรียกกันว่าแนวทาง “สะลัฟ” หรือที่ถูกเรียกจากฝ่ายตรงข้ามว่าแบบ “วะฮะบี” เหตุเพราะคนซาอุฯ ถูกปลูกฝังเรื่องนี้มาแต่เล็กแต่น้อย

ดังนั้นเราจึงเห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างผู้นิยมแนวทางอิควานฯ จากคนซาอุฯ กับผู้นิยมแนวทางดังกล่าวจากที่อื่นๆ นักศึกษารุ่นใหม่ๆหลายคนจึงสับสนว่าแล้วเราจะแยกอย่างไรว่าใครมีแนวคิดแบบอิควานฯ ตราบใดที่เขาก็มีอะกีดะห์ด้านการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ไม่แตกต่างไปจากแนวทาง “สะลัฟ-วะฮะบี”

กรณีของ มุฮัมหมัด สุรู๊ร อิบนุ นายิฟ ซันนุลอาบิดีน เป็นคำตอบที่ดีในเรื่องนี้ มุฮัมหมัด สุรู๊ร คือใคร ???
มุฮัมหมัด สุรู๊ร เกิดในซีเรียปี ค.ศ. 1938 เป็นสมาชิกคนหนึ่งจากกลุ่มขบวนเคลื่อนไหวแบบอิควานฯ ในซีเรีย เมื่อรัฐบาลซีเรียเริ่มปราบปรามและเข้มงวดกับขบวนการดังกล่าว บางกระแสก็ว่าเขาออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มอิควานฯ ต่อมาเขาก็ออกจากซีเรียมุ่งหน้ายังซาอุฯ และไปเป็นครูสอนอยู่ในเมื่องบุรอยดะห์ เขตปกครองอัลก่อศีม ประเทศซาอุดิอาราเบีย

นักศึกษาคนสำคัญที่ถือว่าเป็นศิษย์ของเขาที่เมือง “บุรอยดะห์” คือ ดร.ซัลมาน อัลเอาดะห์ (1) ซึ่งเราได้กล่าวถึงไปบ้างแล้ว แม้จะมีกระแสว่าเขาเลิกเป็นสมาชิกกลุ่มอิควานฯ ภายในปี ค.ศ.1965 แต่เมื่อมองจากมุมการเคลื่อนไหวและแนวคิดทางการเมือง อาจพูดได้ว่าเขาออกจากการเป็นสมาชิกภาพแต่เขามิได้ลาออกจากแนวคิดและอุดมการณ์ ในปี ค.ศ.2008 เขายังยืนยันว่าเขายังมีสัมพันธ์ลึกกับกลุ่มแนวคิดแบบอิควานฯ โดยกล่าวว่า “ฉันเข้าใจอิสลามก็จากคนกลุ่มนี้” (2)

มุฮัมหมัด สุรู๊ร เลือกที่จะมีอกีดะห์ในด้านการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์แบบ “สะลัฟ” และเลือกที่จะเคลื่อนไหวเพื่ออิสลามแบบ “อิควาน” เรียกว่าผสมผสานสองแนวทางเข้าด้วยกัน แนวคิดนี้ถือว่าได้รับความนิยมจากคนซาอุฯ รุ่นใหม่ไมน้อยเลย และดูเหมือนจะแพร่ไปในหมู่นักศึกอย่างรวดเร็วและกว่างขวาง เหตุผลง่ายๆ คือไม่จำเป็นต้องทิ้งของเขา(อะกีดะห์สะลัฟ)และก็ต้องไม่ปฏิเสธสิ่งใหม่(แนวทางการเคลื่อนไหวแบบอิควานฯ)

แนวทางนี้ต่อมาได้รับการขนานนามว่า กระแสการเคลื่อนไหวแบบสุรูรียะห์ ว่ากันว่าเขาเดินทางออกจากซาอุฯ ไปพำนักอยู่ประเทศคูเวต ต่อมาไปพำนักอยู่ลอนดอนประเทศอังกฤษ ต่อมาเขาไปก่อตั้งสาถาบันศึกษาและวิจัยซุนนะห์ที่เบอร์มิ่งแฮม พร้อมออกวารสานชื่อว่า “วารสารซุนนะห์” ซึ่งวารสารนี้ถูกต้องห้ามในหลายๆ ประเทศ

ในปี ค.ศ.2004 เขาออกจากอังกฤษมุ่งหน้าสู่จอร์แดน พำนักอยู่ในจอร์แดนระยะหนึ่ง เมื่อเริ่มเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียขึ้น เขาจึงเดินทางออกจากจอร์แดนมุ่งสู่กาตาร์และพำนักอยู่ที่นั้นจนเสียชีวิตลง

สื่อซาอุฯ หลายสำนักเชื่อว่าเขาคือผู้ปลุกกระแสตื่นตัวที่เรียกเป็นภาษาอาหรับว่า “ตัยยารุศเซาะห์วะห์” เขาและศิษย์อีกหลายคน เช่น ดร.ซัลมาน เอาดะห์ , ดร.สะฟัร ฮะวาลี่, อาเอ็ด อัลก๊อรนี่ พร้อมกับคนอื่นๆ แสดงออกด้วยการคัดค้านการอาศัยกองกำลังต่างชาติ(อเมริกา) ขับไล่ “ซ็อดดาม-ซัดดาม” ออกจากคูเวต (3)

#สรุปคือ
1) “อิควาน” จะในซาอุฯ หรือที่ไหนๆ อาจหมายถึงผู้เป็นสมาชิกภาพหรืออาจหมายถึงผู้นิยมชมชอบแนวคิดและพร้อมจะปกป้อง
2) “อิควาน” ในซาอุฯ ต่างไปจาก “อิควาน” ในที่อื่นๆ ตรงอะกีดะห์เรื่องอัลลอฮ์ (เตาฮีด,ชิรก์) แต่อุดมการณ์ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน
3) ขบวนการเคลื่อนไหวแบบผสมผสมสานจากแนวทางสะลัฟและแนวคิดแบบอิควานได้รับการสสถาปนาโดย มุฮัมหมัด สุรู๊ร ชาวซีเรียนั่นเอง
4) ขบวนการนี้ถูกขานนามว่า “อัสสุรูรียะห์”

ตอนต่อไปคือ ใครว่าอิควานเกี่ยวโยงกับกลุ่มฟรีเมสัน และพวกนี้มันพวกไหน เชิญติดตามครับ

#อ้างอิง

1) https://ar.wikipedia.org/…/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%…
2) http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/11/13
3) http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/11/13