พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ มีความสำคัญต่อชีวิตอย่างไร?

98