“พระนามและคุณลักษนะของอัลลอฮฺสำคัญอย่างไร?”อ.อิสฮาก พงษ์มณี

113