(เอกสาร)อธิบายรากฐานสามประการพร้อมหลักฐาน(อัลอุศูล อัษษะลาษะฮฺ)

593

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ งานแปลอธิบายตำราด้านเตาฮีดทั้งสามเล่มก็เสร็จสิ้นในท้ายที่สุด ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ ซึ่งทั้งสามเล่มได้ถูกรวบรวมให้อยู่ในเล่มเดียวกันภายใต้หัวข้อ นี่คือพื้นฐานอิสลาม โดยประกอบไปด้วยตำราสามเล่ม ดังนี้

1.ตำราอธิบายรากฐานสามประการพร้อมหลักฐานอ้างอิง(อัลอุศูล อัษษะลาษะฮฺ)
2.ตำราอธิบายกฎเกณฑ์สี่ประการ (อัลก่อวาอิด อัลอัรบาอฺ)
3.ตำราอธิบายสิ่งต่างๆที่เป็นการปฏิเสธอิสลาม (นะวากิฎ อัลอิสลาม)

อธิบายโดยชัยคฺฮัยษัม บิน มุฮัมมัดญะมีล ซัรฮาน อดีตอาจารย์ผู้สอนในมัสญิดนบี โดยได้ทำการอธิบายในรูปแบบร่วมสมัยที่อ่านและเข้าใจง่าย

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://drive.google.com/…/1axexr0vihxDeagftl7lPkqDUK…/view…

ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีงามให้เราทั้งหลายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการงานนี้ด้วยเถิด อามีน

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

ป.ล. ส่วนประวัติผู้อธิบายตำรา (ชัยคฺฮัยษัม บิน มุฮัมมัดญะมีล ซัรฮาน) ไว้จะนำเสนอในโอกาสต่อไปครับ อินชาอัลลอฮฺ