ฮุก่มงานเมาลิดนบี 

483

ฮุก่มงานเมาลิดนบี 
ผู้ตอบ : ชัยคฺ สุลัยมาน อัร รุฮัยลี่

ผู้ใดก็ตามที่เขาไม่มีหลักฐานยืนยันก็ให้เขาแสวงหาหลักฐานในเรื่องนั้นมายืนยัน ขอความจำเริญจงประสบแด่ท่าน เราจะถามท่านถึงการจัดงานเมาลิดที่พวกเขาได้ปฏิบัติกัน มันคืออิบาดะฮฺ ? หรือ ขนบธรรมเนียมประเพณี(ความเคยชิน) ?

ถ้าพวกเขาจะพูดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันเป็นอิบาดะฮฺอย่างหนึ่ง เราจะบอกเขาว่าถ้ามันเป็นไปในเรื่องของอิบาดะฮฺแล้วล่ะก็ กระนั้นทำไมมันพึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากท่านนบี มุหัมมัด ﷺ ??? และถูกทำให้เป็นบทบัญญัติสำหรับใครก็ตามที่มีความประสงค์กระนั้นหรือ ?

คำตอบก็คือ ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะแท้จริงอัลลอฮฺ ศุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทำศาสนาสมบูรณ์แล้วในช่วงยุคสมัยของท่านนบี มุหัมมัด ﷺ ดังนั้นมันไม่เป็นที่อนุญาตที่ท่านจะจัดงานเมาลิด

และถ้าหากจะบอกว่ามันไม่ใช่ดังที่กล่าวมา มันคือขนบธรรมเนียมประเพณี(ความเคยชิน) เราจะบอกว่า ท่านทำเล่นๆ(ทำสิ่งไร้สาระ) กับท่านร่อซูลของอัลลอฮฺได้อย่างไร โดยที่คุณกำลังทำให้ท่านร่อซูลของอัลลอฮฺอยู่ในตำแหน่งทั่วไปอย่างปุถุชนกระนั้นหรือ ??? แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้เขากล่าวว่า : “สิ่งที่ถูกทำให้เป็นอิบาดะฮฺนั้นมันจะไม่กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี(ความเคยชิน)”

โอ้พี่น้องที่ได้รับรู้และรัก ในตัวท่าน ท่านนบี มุหัมมัด ﷺ เขานั้นจะไม่เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเว้นเสียแต่ส่งที่เป็นไปตามบทบัญญัติเท่านั้น และหากว่ามันไม่เป็นไปตามที่ถูกบัญญัติแล้วล่ะก็ ดังคำกล่าวของ ท่านอิหม่าม มาลิก ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่าน : ใครที่ประดิษฐ(ทำขึ้นใหม่)ในเรื่องราวของศาสนามันคือ อุตริกรรม และเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีควรกระทำ เท่ากับเขาได้อ้างว่า ท่านนบีได้บิดพลิ้วสาสน์ที่ได้ส่งลงมา และนี่เป็นการเปรียนเทียบที่หาความเสถียรไม่ได้ และเราจะกล่าวว่า ทุกๆสิ่งที่ถูกตั้งไว้ในกิจการงานของการอิบาดะฮฺนั้นเพื่อที่จะใกล้ชิดไปยังอัลลอฮฺ ศุบฮานะฮูวะตะอาลา เพียงองค์เดียวโดยไม่ถูกบันทึกไว้ว่าเพื่อท่านนบี ดังนั้นสิ่งดังกล่าวมันจะถูกปฏิเสธ(ถูกตีกลับ)ไปยังบุคคลที่ปฏิบัติ

แท้จริงเรานั้นเชื่อว่า ท่านนบี มุหัมมัด ﷺ ได้เคยกล่าวไว้ว่า : “ผู้ใดปฏิบัติการงานหนึ่งโดยที่ไม่มีแบบอย่างจากเรา(นบีและบรรดาศอฮาบะห์) การงานนั้นย่อมถูกปฏิเสธ” ดังที่มีบันทึกโดยมุสลิม