การประณามบุคคล

169

การประณามบุคคล
อ.อิสหาก พงษ์มณี

เชคศอและห์ อิบนุอุษียมีน กล่าวว่า

الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع ، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز ، فإذا رأيت محدثا ، فلا تقل لعنك الله ، بل قل : لعنة الله على من آوى محدثا ، على سبيل العموم ،

“القول المفيد” (1/226) :
“ความแตกต่างระหว่างการประณามบุคคลหนึ่งบุคคลใดแบบเฉพาะเจาะจงกับการประณามผู้กระทำผิดแบบกว้างๆ คือลักษณะแรกถือว่าห้าม ลักษณะที่สองถือว่าอนุญาต

เช่นการที่ท่านเห็นใครอุตริ (สิ่งใดขึ้นมาในศาสนา) ท่านก็อย่ากล่าวกับเขาตรงๆว่า ขออัลลอฮ์สาบแช่งท่าน แต่จงกล่าวโดยรวมๆ (ตามตัวบท) ว่าอัลลอฮ์สาบแช่งผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้สร้างอุตริกรรม(ทางศาสนา) คือกล่าวแบบรวมๆไป”

(อัลเกาลุลมุฟีด 2/220)

#ข้อสังเกต
1-ความรู้ความเข้าใจแบบนี้ ถอดแบบมาจากหลักการและหลักฐานทางศาสนา

2-แม้เรื่องนี้ยังมีข้อถกเถียงอยู่พอสมควรในหมู่ปวงปราชญ์ แต่ข้อสรุปนี้ถือว่าอิงหลักฐานได้ค่อนข้างจะครบถ้วนที่สุด

3-ท่านนบี ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ประณามคนดื่มสุรารวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้วย แต่พอศ่อฮาบะห์หลายท่านประณามบุคคลหนึ่งที่ถูกจับมาโบยเหตุด้วยดื่มสุรา ท่านกลับห้าม และบอกว่าเขาก็คนหนึ่งที่รักอัลลอฮ์และร่อซูลเช่นกัน

4-ปราชญ์คือที่พึ่งยามเกิดข้อคลุมเครือ ถามคนที่รู้กว่าเราคือคำสั่งของอัลลอฮ์ ผมเองแค่เพียงนักศึกษาตัวน้อยๆ คนหนึ่ง ใครจะฟังผมหรือไม่ก็แล้วแต่ครับ