“มันฮัจสะลัฟ ในด้านการตัฟซีรอัลกุรอ่าน”

152

แก้ไขเนื้อหาเล็กน้อยในนาทีที 42:45 จากที่อ.อิสหากบอกไว้ว่ามี แนวทางในการอธิบายอัลกุรอาน 3 แนวทาง

ขอแก้ไขเป็น 4แนวทางจากเนื้อหาดังต่อไปนี้ อิบนุ ญะรีรฺ ได้กล่าวว่า มุฮัมมัด อิบนุ บัชชาร ได้เล่าให้เราฟังว่า มุอัมมิล ได้เล่าให้เราฟังว่า ซุฟยานได้เล่าให้เราฟังจาก อะบิซซินาดว่า อิบนุอับบาส ได้กล่าวว่า การอธิบายอัลกุรอานนั้นมี4แนวทาง

1.การอธิบายสิ่งที่ชาวอาหรับทราบดี เพราะเป็นคำพูดของพวกเขา

2.การอธิบายที่คนหนึ่งคนใดจำเป็นต้องรู้ จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้

3.การอธิบายที่บรรดานักปราชญ์นั้นทราบดี

4.การอธิบายที่ไม่มีใครทราบนอกจากอัลลอฮ์ เท่านั้น

(อัฏฏอบารี1/75)