ความประเสริฐของการขอดุอาในวันอะรอฟะฮฺ

294

วันอะรอฟะฮฺ ปีนี้ ถึงจะไม่ได้ไปทำฮัจย์แต่เราก็มาขอดุอาในวันอะรอฟะฮฺกันให้มากๆนะครับ ขอให้ดุอาที่ดีของเราทั้งหลายเป็นดุอาที่อัลลอฮฺ ทรงตอบรับทั้งหมดด้วยเถิด อามีน

ความประเสริฐของการขอดุอาในวันอะรอฟะฮฺ
อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา

การตอบรับดุอาในวันอะรอฟะฮฺนั้น เฉพาะสำหรับผู้ที่ประกอบพิธีฮัจย์เท่านั้น หรือ รวมไปถึงผู้อื่นที่ไม่ได้ประกอบพิธิฮัจย์ด้วย ?

การตอบรับดุอานั้นครอบคลุมหมดทั้งบรรดาผู้ประกอบพิธีฮัจย์และผู้ที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเช่นกัน เพียงแต่ผู้ทำฮัจย์จะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่า เนื่องจากว่าพวกเขาได้พำนักอยู่ในทุ่งอะรอฟะฮฺซึ่งเป็นสถานที่อันประเสริฐ และพวกเขาก็อยู่ในช่วงเวลาของการประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยเหตุนี้ การตอบรับดุอาของพวกเขาจึงเหนือกว่าผู้อื่น ส่วนผู้ที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจย์ก็มีบทบัญญัติส่งเสริมให้ขวนขวายและพยายามขอดุอาในวันอะรอฟะฮฺให้มากๆ เพื่อที่เขาจะได้มีส่วนร่วมในการได้รับสิทธิพิเศษในการตอบรับดุอา ดังเช่นพี่น้องฮุจญาจของเขา

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า

“การขอดุอาที่ดีที่สุดนั้นคือ การขอดุอาในวันอะรอฟะฮฺ และดุอาที่ดีที่สุดที่ฉันและบรรดานบีคนก่อนๆหน้าฉันได้กล่าว ก็คือ
ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะฮฺดะฮู ลาชะรีกะ ละฮฺ ละฮุ้ลมุลกุ วะละฮุ้ลฮัมดุ วะฮุวะ อะลา กุลลิ ชัยอิน กอดีร
ความว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรต่อการเคารพกราบไหว้อย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น มวลอำนาจและการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เพียงผู้เดียว และพระองค์ทรงพลานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่ง
บันทึกโดยอิมามอัตติรมิซีย์ บทที่ 3585 เชคอัลบานีย์กล่าวไว้ในหนังสือ ศอฮีหุ้ตตัรฆีบ ว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่หะซัน คือถูกต้องในระดับปานกลาง 

ด้วยเหตุนี้ การขอดุอาในวันอะรอฟะฮฺ จึงเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ทำฮัจย์และผู้ที่ไม่ได้ทำฮัจย์สมควรจะกระทำอย่างยิ่ง เพียงแต่ว่า บรรดาผู้ทำฮัจย์จะได้รับสิทธิพิเศษและความประเสริฐมากกว่า เนื่องจากพวกเขาได้อยู่ทั้งในเวลาและสถานที่อันประเสริฐ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ทำฮัจย์ก็ได้รับสิทธิพิเศษในการขอดุอาในวันอะรอฟะฮฺด้วยเช่นกัน 
วัลลอฮุ อะอฺลัม
ถอดความเป็นภาษาไทยจาก ฟัตวาของเชค ศอลิหฺ อาละเฟาซาน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ของเชคอับดุลอะซีซ อาละเชค ผู้ตอบปัญหาศาสนา
สูงสุดแห่งชาติของประเทศ ซาอุดิอาระเบีย

http://www.mufti.af.org.sa/node/2032