อภิปราย อายะห์ 17 เนื่องจากมีผู้บิดเบือนศาสนา

143
เสวนาทั้งหมด 8 ตอน วิดีโอจะเล่นต่อเนื่องตามรายการ

วันวิทยุอัซซะละฟียูน ครั้งที่ 10 (03/05/51) หัวข้อ จุดยืนสลัฟกับการบิดเบือนศาสนา (อัลบากอรอฮฺ อายะห์ที่ 17)