ฟัตวาโดย ชัยคฺอับดุลอะซีซ บินบาซ รอฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

คำถาม : มุสลิมบางส่วนไปร่วมงานเทศการต่างๆ ของคริสต์เตียน ท่านจะมีคำแนะนำอย่างไร?

คำตอบ :

ไม่อนุญาตให้มุสลิมทั้งชายและหญิงไปร่วมเทศการของนะศอรอ ยะฮู๊ด หรือกุฟฟารอื่นๆ
จำเป็นต้องละทิ้งกิจกรรมดังกล่าว เพราะใครทำเหมือนพวกได เขาก็จะกลายเป็นพวกนั้น

ท่านนบี ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ห้ามเราไม่ให้ทำตัวเหมือนพวกเขาหรือมีพฤติกรรมเหมือนพวกเขา

มุอ์มินทั้งชายและหญิงต้องพึงระวัง อย่าให้ความช่วยเหลือใดๆ เพราะเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการ

อย่าได้มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือแม้จะเป็นเพียงแค่เสริฟชากาแฟหรือให้ใช้ภาชนะใดๆ เพราะอัลลอฮ์ ตรัสว่า
“จงให้ความร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องดีๆ และยำเกรง(ต่อพระเจ้า) แต่อย่าให้ความร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องที่เป็นบาปและเป็นศรัตรูกัน จงยำเกรงอัลลอฮ์ พระองค์ทรงลงโทษรุนแรงยิ่ง”

การร่วมเทศการของกุฟฟาร คือการร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องบาปและการเป็นศรัตรูกัน

www.binbaz.org.sa/node/387