เปรียบเทียบข้อเขียนของนายอิบรอฮีม กุเรชี่ฯ

249

เปรียบเทียบความเชื่อที่เหมือนและต่างของก๊อดยานีสายอะฮฺมะดียะฮฺและข้อเขียนของนายอิบรอฮีม กุเรชี่
พร้อมทั้งหมายเหตุจากผู้รวบรวม

เปรียบเทียบ-ก๊อดยานีย์-

ไฟล์เอกสาร PDF