คำกล่าวบางส่วนของอุละมาอฺยุคอดีตต่อพวกรอฟิเฎาะห์ ชีอะฮ์สุดโต่ง

287
คำพูดของอิหม่ามบุคอรี (เจ้าของบันทึกฮะดีษศ่อเฮี๊ยห์) เกี่ยวกับพวกชีอะห์สุดโต่ง

الإمام البخاري رحمه الله:
قال رحمه الله : ( ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي ، أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم ) . خلق أفعال العباد ص 125

ท่านอิหม่ามบุคอรี ร่อฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวว่า

“ฉันไม่ใส่ใจอะไรว่าจะละหมาดตามหลังพวกญะฮ์มี่(พวกบิดเบือนและตีความพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์) หรือพวกรอฟิฎี่ (ชีอะห์สุดโต่ง) หรือจะละหมาดตามหลังพวกยะฮู๊ดหรือนะศอรอ (คือไม่แตกต่างกัน) พวกเขา (พวกชีอะห์สุดโต่งที่เรียกว่ารอฟิเฎาะห์) ต้องไม่ให้สลามพวกเขา ต้องไม่ไปเยี่ยมพวกเขา (อยามป่วยไข้) ต้องไม่นิกาห์กับพวกเขา ต้องไม่รับพวกเขามาเป็นพยาน และต้องไม่ทานสิ่งที่พวกเขาเชือด”

จากหนังสือ ค๊อลกุ อิฟอาลลิ่ลอิบาด (ของอิหม่ามบุคอรี) หน้า 125

คำพูดอิหม่ามอะห์หมัดต่อพวกชีอะห์สุดโต่ง

وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة : ( هم الذين يتبرأون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة : علي وعمار والمقداد وسلمان وليست الرافضة من الإسلام في شيء ) . السنة للإمام أحمد ص 82 .

คำพูดของอิหม่ามอะห์หมัด ในหนังสืออัซซุนนะห์ของท่านที่กล่าวเกี่ยวกับพวกรอฟิเฎาะห์ (ชีอะห์สุดโต่ง)

“พวกเขาคือพวกที่แสดงตนบริสุทธิ์จากเหล่าบรรดาศ่อฮาบะห์ของนบีมุฮัมหมัด ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ด่าพวกท่าน ตำหนิพวกท่าน และกล่าวหาพวกท่านว่าเป็นกาเฟร ยกเว้นสี่ท่านคือ ท่านอาลี ท่านอัมมาร ท่านมิกดาต และท่านซัลลมาน พวกรอฟิเฎาะห์ (ชีอะห์สุดโต่ง) ไม่เกี่ยวข้องกับอิสลามโดยประการทั้งปวง”

หนังสืออัซซุนนะห์ ของอิหม่ามอะห์หมัด หน้า 82

คำพูดอิหม่ามอะห์หมัดต่อคนที่ด่าศ่อฮาบะห์

وقال الخلال : أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال : سمعت أبا عبد الله قال : من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض ، ثم قال : من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين ) . السنة للخلال ( 2 / 557 – 558 )

อัลคอลล้าลกล่าวว่า อับดุลมาลิก อิบนุ อับดุล ฮะมี๊ดบอกฉันว่า ท่านได้ยิน อบาอับดิลลาห์ (อิหม่ามอะห์หมัด) กล่าวว่า
“ ผู้ใดที่ด่า (ศ่อฮาบะห์) ฉันเกรงว่าพวกเขาจะเป็นกาเฟร เฉกเช่นพวกร่อวาฟิฎ (บรรดาชีอะห์สุดโต่ง)” ต่อมาท่านกล่าวว่า “ผู้ใดด่าเหล่าบรรดาศ่อฮาบะห์ของท่านนบี ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เราไม่วางใจเลยว่าแน่นอนเขาหลุดออกจากศาสนาแล้วหรือไม่”
หนังสืออัซซุนนะห์ ของท่านคอลล้าล (2/557-558)
 คำพูดอิหม่ามชาฟิอีย์เกี่ยวกับพวกรอฟิเฎาะห์ (ชีอะห์สุดโต่ง)
قال الشافعي: (لم أر أحداً من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة!)
الخطيب في الكفاية
ท่านอิหม่ามชาฟิอีย์กล่าวว่า (ฉันไม่พบว่าพวกอารมณ์นิยมกลุ่มใดที่โกหกได้มากมากมายเท่าพวกรอฟิเฎาะห์ (ชีอะห์สุดโต่ง))
โดยท่านค่อตีบในหนังสืออัลกิฟายะห์

คำพูดอิหม่ามมาลิกเกี่ยวกับพวกรอฟิเฎาะห์ (ชีอะห์สุดโต่ง)

الإمام مالك روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال : سمعت أبا عبدالله يقول ، قال مالك : الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم اسم أو قال : نصيب في الإسلام . السنة للخلال ( 2 / 557 )

อัลคอลล้าล รายงานจากอบีบักรฺ อัลมัรวะซีย์ว่า ฉันได้ยินอบาอัลดิลลาห์กล่าวว่า มาลิกกล่าวว่า

“ ผู้ที่ด่าบรรดาศ่อฮาบะห์ของท่านนบี ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม พวกเขาไม่มีชื่อหรือกล่าวว่าไม่มีส่วนในศาสนาอิสลาม”

(จากหนังสือ)อัซซุนนะห์ของ อัลคอลล้าล (2/557)