ชี้แจงข้อสงสัยและความเข้าใจผิดในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเดือนรอมฎอน (มีเอกสารดาวน์โหลดฟรี)

213

เอกสารประกอบการบรรยาย : https://drive.google.com/file/d/1li97P72STlSiyj-HIhi25jg7kTFGYiwW/view?usp=sharing

เอกสารประกอบการบรรยายล่าสุด-1