ทำไมท่านถึงจงเกลียดจงชังประเทศซาอุดิอาระเบีย ?

218

อิมาม เชค บินบ๊าซ-ร่อฮิมะฮุลลอฮุตะอาลา – กล่าวว่า :

فالعداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد أي دولة تقوم بالتوحيد الآن ، أي دولة من حولنا من جيراننا مصر الشام العراق والشام ، من الذي يدعوللتوحيد الآن ويحكم شرع الله ، ويهدم القبور التي تعبد من دون الله ؟ من وأين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة

การเป็นศัตรูต่อประเทศนี้(ซาอุดิอาราเบีย) ก็คือการเป็นศัตรูต่อสัจธรรม เป็นศัตรูต่อเตาฮีดนั่นเอง .มีประเทศใดบ้างเล่าในปัจจุบันนี้ ที่ดำรงมั่นอยู่กับเตาฮีด ? มีประเทศใดบ้างที่อยูโดยรอบเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรา เช่น อียิปต์ อิัรัก ดินแดนชาม(จอร์แดน ปาเลสไตน์ เลบานอน ซีเรีย).ปัจจุบันนี้ มีใครบ้างที่เรียกร้องสู่เตาฮีด และปกครองด้วยบัญญัติของอัลลอฮ์ .ทำลายกุบูรต่างๆที่ถูกเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์ . อยู่ใหน? ใครบ้าง? ประเทศที่ปกครองด้วยบัญญัติของอัลลอฮ์ไม่เห็นมีที่ใดนอกจากประเทศนี้ .

ถอดความบางส่วนจากเทปบันทึกเสียงหัวข้อ :
เป้าหมายการโจมตีทางสื่อต่อผู้ปกครองและปราชญ์ของดินแดน อัลฮ่าร่อมัยน(ซาอุดิอาระเบีย)

แหล่งที่มาคำพูดชัยค์ บินบาซ เทปของท่านชื่อ :
(في شريط بعنوان ” أهداف الحملات الإعلامية ضد حكام وعلماء بلاد الحرمين )

แปลโดย อาจารย์คอลิด ปานตระกูล ชมรมอัสสะละฟียูน