แด่พวกดูหมิ่นบรรดาปราชญ์อาวุโสและรวมถึงกล่าวหาพวกเขาเอาใจรัฐประจบผู้นำ

83

ถาม : การดูหมิ่นบรรดาปราชญ์ที่อยู่ในสภาปราชญ์อาวุโส(ฮัยอะฮฺ กิบาร อัลอุละมาอฺ)รวมถึงใส่ร้ายพวกเขาว่าเป็นบรรดาปราชญ์ที่ประจบเอาใจรัฐเอาใจผู้นำ ถือเป็นการสร้างความสามัคคีในสังคมหรือไม่?

ตอบ : “การให้เกียรติต่อบรรดาปราชญ์นั้นคือสิ่งที่จำเป็น เพราะพวกเขาคือผู้สืบทอดทายาท(ทางความรู้)จากบรรดานบี”

“และการดูหมิ่นบรรดาปราชญ์เท่ากับว่าเป็นการดูหมิ่นเกียรติและการสืบทอดทายาทของพวกเขา(ทางความรู้)จากท่านนบี รวมถึงเป็นการดูหมิ่นความรู้ของพวกเขาอีกด้วย”

“ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ดูหมิ่นบรรดาปราชญ์ ก็ไม่แปลกที่เขาจะดูหมิ่นพี่น้องมุสลิมคนอื่นๆทั่วๆไป”

“ซึ่งการให้เกียรติบรรดาปราชญ์นั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากความรู้และเกียรติของพวกท่านเหล่านั้นในประชาชาตินี้ รวมถึงความรับผิดชอบของพวกท่านเหล่านั้นในการกระทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อศาสนาอิสลามและบรรดามุสลิม”

“ดังนั้นหากว่าไม่ไว้วางใจบรรดาปราชญ์แล้วจะไปไว้ใจใครหรือ?”

“และหากว่าความไว้วางใจบรรดาปราชญ์มลายหายไปแล้ว บรรดามุสลิมจะกลับไปหาใครในการแก้ปัญหาของพวกเขา?”

“และพวกเขาจะกลับไปหาใครในการชี้แจงหุก่มข้อตัดสินต่างๆของบทบัญญัติศาสนา?”

“และหากว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมา มันก็จะสร้างความเสียหายให้แก่บรรดามุสลิมในประชาชาตินี้ รวมถึงเกิดความวุ่นวายโกลาหลในสังคมอีกด้วย”

“ซึ่งบรรดาปราชญ์นั้นเมื่อพวกเขาวินิจฉัยปัญหาทางศาสนาได้ถูกต้อง พวกเขาจะได้รับผลบุญสองเท่า และหากว่าพวกเขาวินิจฉัยผิด พวกเขาก็ยังได้รับผลบุญหนึ่งเท่า และพวกเขาก็จะได้รับการอภัยโทษในการวินิจฉัยผิดพลาดอีกด้วย”

“ดังนั้นผู้ใดที่ดูหมิ่นบรรดาปราชญ์ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา หรือบรรดาปราชญ์ในสภาอาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาต่างๆของบรรดามุสลิมแล้ว ก็เท่ากับว่าเขาได้เสนอตัวเองเข้าไปรับการลงโทษ”(จากอัลลอฮฺ)

“และประวัติศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบันคือสิ่งที่ยืนยันในเรื่องดังกล่าวได้ดีที่สุด”

(ข้อความจากเชิงอรรถ)
“ซึ่งปัจจุบันนี้มุสลิมทั้งหลายกำลังถูกทดสอบโดย พวกนักทำงานศาสนาบางกลุ่ม ที่พยายามตำหนิบรรดาปราชญ์อาวุโสด้วยถ้อยคำอำพรางและซ่อนเร้น แต่ทว่าถ้อยคำเหล่านี้มิอาจหลุดรอดไปจากบรรดาผู้ที่ฉลาดและรู้ทันไปได้”

จากตำรา อัลอัจวิบะฮฺ อัลมุฟีดะฮฺ อัน อัสอิละฮฺ อัลมะนาฮิจ อัลญะดีดะฮฺ โดยเชคศอลิหฺ อัลเฟาซาน หน้าที่ 188-189

วัลลอฮฺ อะอฺลัม

ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองสังคมมุสลิมในประเทศไทยและในที่อื่นๆให้ปลอดภัยจากบรรดาผู้สร้างความสับสนวุ่นวายและหลงผิด และทรงโปรดให้สังคมมุสลิมเหล่านี้เข้มแข็งและยืนหยัดในแนวทางของท่านนบีอย่างถูกต้องด้วยเถิด อามีน