สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม

26

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท เรื่อง สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลามRight of Assembly in Islamic Law

โดย อรรณพ แดงโกเมน หรือ อ.มุบาร็อก แดงโกเมน

กดอ่านได้ที่ ลิ้งด้านล่าง

https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2016/10630/1/TC1224.pdf