“การเมืองตามศาสนบัญญัติ(อัซ ซิยาซะฮฺ อัช ชัรอียะฮฺ)คืออะไร?

125