“มารยาทของผู้เรียนต้องควบคู่ประมาณตน” อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

89