“สิทธิของอัลลอฮต่อบ่าวและการขออภัยต่ออัลลอฮ” อ.มุบาร็อก แดงโกเมน 19/8/2560 มัสยิดดาริสสลาม

116