เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดในช่วงสิบวันแรก ของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา (ไฟล์เอกสาร)

418

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดในช่วงสิบวันแรก ของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ

https://drive.google.com/file/d/0B1GUIBc3UMZRZmxHMkw1a2FCZlE/view

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดในช่วงสิบวันแรก-ของเดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ