จงยืนหยัด มาตรว่าท่านนั้นอยู่บนความถูกต้อง

190

จงยืนหยัดถ้าเราอยู่บนความถูกต้อง

قَــالَ الشَّــيخُ العلّامــة/
محـمّد بنُِ صِالِــح العُثـيمين-رحِمُه الله-:

« ﺃﺛﺒُﺖ ، ﻻ‌ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻴﻚ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻚ ، ﻣﺎ ﺩُﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ، ﻓﺎﺛﺒﺖ ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺰﺣﺰﺡ .. ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺩﺍﻓﻊ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻀﻌﻒ ، ﻓﻼ‌ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻡ ، ﻭﺍﻷ‌ﻳﺎﻡ ﺩﻭﻝ ﻟﻜﻦ ﺃﻫﻢ ﺷﻲﺀ ﺃﻧﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ …….
ﺑﻞ ﺍﺛﺒﺖ : ﻓﺎلله ﻧﺎﺻﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷ‌ﺯﻣﺎﻥ ، ﻭﻻ‌ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺫﻯ ..
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻹ‌ﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺠﺮ ﺑﺎﻟﺒﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻁ، ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺑﺮ ﺛﺎﺑﺖ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻴﺦ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻳﻄﺎﻑ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻳﺰﺝ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ.
ﻭﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺵ ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﻭﺭﻭﺩا ﻭﺯﻫﻮﺭا ﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ أﺑﺪا، ﻓﻤﻦ ﺭﺍﻡ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ »

📓[ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻧﻴﺔ ( 270/3)]
เชค มุหัมมัด บิน ซอและห อัลอุซัยมีน – ร่อฮิมะฮุลลอฮ กล่าวว่า

จงยืนหยัด อย่าเปลี่ยนเพราะมีคนมากมายโจมตีท่าน หรือรัังเกียจคำพูดท่าน มาตรว่าท่านนั้นอยู่บนความถูกต้อง ดังนั้นจงยืนอย่างมั่นคงเถิด เพราะสัจธรรมความจริงนั้นไม่มีทางสั่นคลอนมันคือความจริงอยู่วันยังค่ำ จากนั้นก็คอยปกป้องหากว่าเราอยู่ในยามที่เราออ่นแอ ถ้าเราเข้มแข็งเราก็บุก วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป แต่ที่สำคัญ
ถ้าท่านอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ จำเป็นที่ท่านต้องมั่นคง.
จงยืนหยัดใว้ อัลลอฮทรงช่วยเหลือศาสนา คำภีร์และร่อซู้ลของพระองค์ ในทุกยุคทุกสมัย และจำเป็นต้องพบกับการทำร้าย ดูตัวอย่างท่านอิมามอะห์มัด ถูกลากด้วยล่อในตลาดถูกฟาดด้วนแซ่ ท่านก็อดทนยืนหยัด .
อีกท่านคือชัยคุลอิสลาม-อิบนุตัยมียะฮ์- ถุกจับใส่รถลากแห่ประจานไปรอบตลาด จากนั้นก็ถูกยัดใส่คุก ท่านก็ยืนหยัดมั่นคง.
เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้แผ่นดินนี้โรยด้วยกลีบกุหลาบ กลีบดอกไม้ให้กับผู้ที่ยึดมั่นในซุนนะฮ์ ถ้าใครอยากให้เป็นเช่นนั้นแน่แท้เขาเขาอยากใด้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ -มุซตะหีล-
ชัรหุนนูนียะฮ 3/270

แปลโดย อ.คอลิด ปานตระกูล