“รู้จักอัลลอฮฺให้ถูก จะเกิดผลดีอะไรบ้าง” อ.อิสฮาก พงษ์มณี

97