“สวรรค์และนรกนั้นมีจริง” อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

119