คุตบะฮฺอีดอัฎฮา มัสยิดดาริสสลาม ณ มุศ็อลลา ลานกีฬา 1/9/2560

156