คุตบะห์ฮัจญ์ครั้งสุดท้าย [อีดิ้ลอัฎฮา 60] อ ดาวูด รอมาน

316