“เงื่อนไขที่ทำให้การละหมาดมีผลใช้ได้(ชุรูต)” อ.มุบาร็อก แดงโกเมน มัสยิดดาริสสลาม

143