“การกล่าวบิสมิ้ลละฮฺในการอาบน้ำละหมาด” อ.อิสหาก พงษ์มณี

130