“บิดอะฮฺ ตอนที่4” อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน มัสยิดดาริสสลาม

98