“บิดอะฮฺ ตอนที่5” อ.อับดุลลอฮฺ แดงโกเมน มัสยิดดาริสสลาม

93