สรุป 11 ปัญหาเกี่ยวกับ บิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีม

390

– พึงทราบเถิดว่า บิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีมนั้น เป็นอายะฮ์หนึ่งของอัลกุรอาน ในซูเราะฮ์ อันนัมล์ อายะฮ์ที่ 30

1- มีซุนนะฮ์ ให้เริ่มการเขียนบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีมในการเขียนจดหมาย หนังสือหรือตำรา

2- ไม่อนุญาติให้เขียนบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีมตลอดจนนามของอัลลอฮ์ นบี อายะฮ์กุรอานบนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เสื้อยืด ชุดชั้นใน.

3- อนุญาติให้เขียนบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีมลงในการด์เชิญงานวะลีมะฮ์ ในจดหมาย แต่ผู้รับต้องระวังไม่วางในที่สกปรกหรือโยนทิ้งในถังขยะ.

4- การเขียนบิสมิลลาฮ์หรืออัลลอฮุอักบัร บนลูกดอก ลูกธนู ที่ใช้ในการล่าสัตว์นั้นถือว่าไม่เพียงพอ แต่ทว่าจะต้องกล่าวออกมา.

5- อนุญาติให้เขียนบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีม หรืออายะฮ์กุรอานบนกระดานดำ เมื่อมีเหตุหรือมีวัตถุประสงค์ใดๆเช่น มีบทเรียน และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ลบออกได้

6- เป็นที่ต้องห้าม และน่ารังกียจในการเขียนบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีมในรูปสัตว์ต่างๆเพราะนอกจากจะเป็นการวาดรูปที่ศาสนาห้ามแล้ว ยังถือว่าเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นนามของอัลลอฮและล้อเล่นกับอัลกุรอานอีกด้วย.

7- กรณีเขียนบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรบนใบมีดที่ใช้เชือดสัตว์ในโรงเชือดเพื่อเชือดจำนวนมากๆพร้อมกันในแต่ละครั้ง ถือว่าใช้ไม่ได้ แต่ให้กล่าวบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรเพียงครั้งเดียวก็พอในทุกๆครั้งที่ลงใบมีด ไม่ว่าจะเชือดจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ตาม.
8- อนุญาติให้เขียน บิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีมลงในใบเสร็จรับเงิน ใบแพทย์และเอกสารอื่นๆ แต่ต้องระวังไม่วางในที่สกปรกหรือโยนทิ้งในถังขยะ ต้องวางหรือเก็บในที่สะอาดหรือเผาทิ้งเสียเมื่อใช้เสร็จแล้ว.

9- อนุญาติให้เขียน บิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีมลงในหนังสือพิมพ์เช่นกัน แต่ต้องไม่นำหนังสือพิมพ์นั้นไปเช็ดทำความสะอาด ปูพื้นรับประทานอาหารหรือทิ้งลงถังขยะ ผู้กระทำเช่นนั้นจะได้รับบาป.

10- มีซุนนะฮ์ให้เขียน บิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีมเมื่อเริ่มเขียนในทุกๆเรื่องที่มีความสำคัญหรือป็นทางการ.

11- ไม่อนุญาติให้เขียนบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรร่อฮีมตลอดจนนามของอัลลอฮ์ นบี อายะฮ์กุรอานลงบนเครื่องประดับ วัตถุโบราณตลอดจนอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ เพราะมันอาจจะนำไปสู่การลบหลู่ดูหมิ่นหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้.

https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=164816