“สายตาคนละหมาดควรจับจ้องที่ใด”

252
“สายตาคนละหมาดควรจับจ้องที่ใด”

ขอคัดคำตอบมาเพียงสั้นๆ ดังนี้

หากพิจารณาตามที่ปรากฏในฮะดีษศ่อเฮี๊ยห์ ก็สามารถกล่าวได้ว่าสายตาของคนละหมาดต้องจับจ้องที่ก้มกราบ(ที่สุญูด) ของเขา ตามที่มีปรากฏในบันทึกของอิบนุฮิบบาน(4/332)และท่านฮาเก่ม(1/652)

อีกทั้งมีรายงานจากซะลัฟหลายคนหลายท่านว่าให้มองที่ก้มกราบเป็นหลัก เช่น ท่านมุสลิม อิบนุ ยะสาร(ฮ.ศ101)ท่านอิบรอฮีม อัลนัคอีย์(ฮ.ศ96) ท่านอิบนุซีรีน(ฮ.ศ110) เป็นต้น

และยังเป็นคำวินิจฉัยของปวงปราชญ์ส่วนใหญ่อีกด้วย เช่น อะบูฮะนีฟะห์ อัชชาฟิอีย์ และอะห์หมัด ส่วนในยุคปัจจุบันก็มีคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยและตอบปัญหาศาสนา

แต่ก็มีปราชญ์บางคนเห็นว่าให้มองไปด้านหน้าตรงๆ โดยอาศัยความจากอายะห์ 44 จากซูเราะห์อัลบะก็เราะห์ แต่ก็มีน้ำหนักน้อยกว่าตัวบทฮะดีษที่ได้อ้างแล้วข้างต้น

ยกเว้นตอนนั่งตะชะฮุด ก็ให้ผู้ละหมาดมองที่นิ้วชี้ของเขา เพราะมีตัวบทฮะดีษให้กระทำเช่นนั้น ดังปรากฏในบันทึกของอบูดาวูด(990) และในบันทึกของนะซาอีย์(1275) ท่านอิหม่ามนะวาวียืนยันว่าศ่อเฮี๊ยห์

และเป็นข้อวินิจฉัยของปราชญ์ทั้งสามท่านที่กล่าวแล้วรวมถึงคณะกรรมการถาวรฯ ด้วย

****************
อิสฮาก พงษ์มณี