ขอดุอาอฺให้อายุยืนนานสมควรหรือไม่ อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

201