อัลลอฮฺสร้างนบีอาดัมในรูปของพระองค์?

394

ท่านชัยคุ้ลอิสลามอิบนุตัยมียะห์กล่าวว่า

(فإن ذات آدم خلقها الله بيده وخلقها الله على صورته ونفخ فيه من روحه ولم يثبت هذا لشىء من الذوات وهذا بحر يغرق فيه السابح لا يخوضه الا كل مؤيد بنور الهداية والا وقع اما فى تمثيل او فى تعطيل) مجموع الفتاوى ج 4 ص 374

“แท้จริงร่างของอาดัมนั้น  อัลเลาะห์ทรงสร้างด้วยมือของพระองค์  และอัลเลาะห์สร้างเขาในรูปของพระองค์  และได้เป่าวิญญาณแก่เขาจากพระองค์  ไม่ปรากฏว่าร่างใดๆ  ได้รับดังที่กล่าว  นี่คือทะเลที่ผู้แหวกว่ายจมหายไป (ก็มาก)  ผู้ที่ขาดรัศมีแห่งทางนำเมื่อหมกมุ่นแล้วมักพลาดไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  คือไม่เปรียบเทียบ(คุณลักษณะของอัลเลาะห์กับสิ่งถูกสร้าง )ก็ตัดทอน(คุณลักษณะของพระองค์)”  มัจมัวอ์ อัลฟะตาวา เล่ม ๔ หน้า ๓๗๔

 

เชค อับดุล อะซี้ซ  อิบนุ บาซ ได้อธิบายไว้ดังนี้

(  والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعا بصيرا ، متكلما إذا شاء ، وهذا هو وصف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء ، وله وجه جل وعلا . وليس المعنى التشبيه والتمثيل ، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق ، وإنما المعنى أنه سميع بصير متكلم إذا شاء ومتى شاء ، وهكذا خلق الله آدم ، سميعا بصيرا ، ذا وجه وذا يد وذا قدم ، ولكن ليس السمع كالسمع ، وليس البصر كالبصر … ) هذه الأسئلة وأجوبتها من برنامج نور على الدرب في الشريط رقم 30

“ความหมายดังกล่าว  ณ  ที่นักวิชาการคือ  อัลเลาะห์ทรงสร้างอาดัมให้สามารถได้ยิน  เห็น  และพูดได้เมื่อต้องการ  สิ่งดังกล่าวตรงกับคุณลักษณะของอัลเลาะห์  คือทรงได้ยิน  ทรงเห็น  และทรงตรัสเมื่อทรงประสงค์  และทรงมีพระพักตร์  ความหมายที่ว่านี้หาใช่เป็นการเปรียบหรือเทียบ  อันว่ารูปของอัลเลาะห์ก็หาใช่รูปของมนุษย์แต่อย่างใด ความหมายก็คือพระองค์ทรงได้ยิน เห็น  และทรงตรัสเมื่อทรงประสงค์และในเวลาใดก็ได้ที่ทรงประสงค์  ในทำนองนั้นที่พระองค์ได้ทรงสร้างอาดัมโดยให้ได้ยิน  เห็น  มีหน้า  มีมือ  และมีเท้า  คำว่าได้ยินก็ไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนกัน  และคำว่าเห็นก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน”  คัดจากคำถามและคำตอบในรายการ นูรุน อะลั่ล ดัรบ์ เทปบันทึกเสียงอันดับที่ ๓๐

การอธิบายที่ไม่เปรียบเทียบคุณลักษณะของพระองค์กับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายและไม่เป็นการตัดทอนคุณลักษณะนั้น   คือ  พระองค์ทรงได้ยิน  ทรงเห็น  ทรงรู้ตามแต่ประสงค์  และทรงบอกว่าพระองค์ทรงมีพระพักตร์  พระองค์ก็สร้างอาดำให้สามารถได้ยิน  เห็น  และมีใบหน้า  แต่คุณลักษณะของพระองค์แตกต่างจากสิ่งที่มนุษย์มีโดยสิ้นเชิง

ส่วนข้ออ้างที่ว่าวะฮาบีย์ คณะใหม่ อิบนุตัยมียะฮฺ เป็นพวก มุญัซซิมะฮฺ อ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://www.salafiyoon.com/2017/06/26/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A1/

แปลโดย อ.อิสหาก พงษ์มณี