เงินที่เลิกใช้แล้ว สามารถนำไปขาย มากว่าราคาที่ระบุในเงินนั้นๆ ได้หรือไม่?

118

“ถามว่า เงินที่เลิกใช้แล้ว สามารถนำไปขาย มากว่าราคาที่ระบุในเงินนั้นๆ ได้หรือไม่”

ตอบ
ประการที่หนึ่ง หากเงินนั้นเลิกใช้แล้วคือทางการประกาศเลิกใช้แล้ว ส่วนใหญ่คนจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก นักวิชาการร่วมสมัย ท่านเชค ศอและห์ อิบนุ อุษัยมีน ตอบว่า สามารถซื้อหรือขายได้ ไม่ผิดหลักการ

ประการที่สอง หากเป็นเงินที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิก แต่อาจจะเก่าเก็บหรือใหม่เก็บ จะนำมาซื้อขายมากว่าราคาที่กำหนดในเงินนั้นๆ ไม่ได้

ประการที่สาม หากเงินนั้นยังคงใช้อยู่คือยังมิได้ถูกยกเลิก แต่ต่างกันตรงเป็นเหรีญกับแบงค์ เชคอับดุลฮะซี้ซบิน บาซ ตอบว่า เมื่อแลกกัน ก็อย่าให้มีส่วนต่างหากราคาเท่ากัน แม้จะมีนักวิชาการบางส่วนว่าสามารถแลกโดยมีส่วนต่างได้ แต่ที่ปรอดภัยคือ อย่าให้มีส่วนต่างเพราะอย่างไรก็เป็นเงินสกุลเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง
————-
1- لقاء الباب المفتوح” (233/18) باختصار
2- الكتاب: فتاوى نور على الدرب
المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) เล่ม 19 หน้า 152