“กฏของการสงสัย” อ.ดาวุด รอมาน 14/10/60 (มีเอกสารให้โหลดฟรี)

116

 

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฝึกหัดได้ที่:

https://drive.google.com/file/d/0B_OsudtkCMe4Y2EyeDNyWWo3eGc/edit