“อย่าหลงตัวเองว่าดีกว่าใคร” อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม

142